دو شنبه، 27 خرداد 98 ساعت 11:03 ب.ظ

پایگاه خبری تحلیلی شمال کشور

تاریخ 1397-05-16 09:06:14

برگزاری اولین کمیته دانشگاهی برنامه "مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی" در دانشگاه علوم پزشکی بابل

مازنیوز:مقدمات اولیه در خصوص مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی توسط رئیس اداره امور آزمایشگاه ها، مطرح شد 
برگزاری اولین کمیته دانشگاهی برنامه

به گزارش مازنیوز در این جلسه که با ریاست دکتر قاسم زاده معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی با بل و با حضور و مدیر درمان ، رئیس و کارشناسان اداره امور آزمایشگاه ها، روسا ،مدیران و مسئولین فنی آزمایشگاه های بیمارستان ها، فوکال پوینت، مسئول IT دانشگاه تشکیل گردید. در ابتدا جلسه، مقدمات اولیه در خصوص مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی توسط رئیس اداره امور آزمایشگاه ها، مطرح شد و سپس پاورپوینت های تهیه شده توسط کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاه ها، سرکار خانم دنگ پیایی ارائه گردید. مهمترین شاخص های اثر بخشی مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی که در جلسه مطرح گردیده شد، به شرح ذیل بود:
متوسط تعداد آزمایش به ازاء هر پرونده بیمار بستری در یک بازه زمانی معین
درصد نتایج معوق ( Pending) به ازای تعداد پرونده بیماران ترخیص شده در یک بازه زمانی
آمار آزمایشهای درخواستی خارج از فورمولاری و یا آزمایش های ارجاعی معین در بیماران بستری در یک بازه زمانی
متوسط هزینه آزمایشهای ارجاعی به ازاء هر پرونده بیمار بستری
تعداد آزمایشهای (منتخب یا کل آزمایش ها) که توسط هر پزشک درخواست شده در یک بازه زمانی معین به ازاء بیماران بستری توسط همان پزشک
متوسط هزینه آزمایش های (منتخب یا کل آزمایش ها) درخواستی هر پزشک در یک بازه زمانی معین به ازاء بیماران بستری توسط همان پزشک
همچنین تصمیمات اتخاذ شده در این کمیته به شرح زیر می باشد.:
1- تشکیل جلسه با IT دانشگاه و شرکت های پشتیبان برنامه HIS جهت جایگزاری ایتم های مورد نیاز برنامه درون بیمارستانی مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی
2- تشکیل کمیته اجرائی درون بیمارستانی با حضور اعضای معرفی شده در دستورالعمل
3- تدوین دستورالعمل، گایدلاین های و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت مربوط به برنامه مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی بر اساس امکانات و نیازهای موجود
نظارت بر پیشبرد برنامه های طراحی شده درون کمیته ای و چگونگی اجرای دستورالعمل ها

نظر شما

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

کاربر گرامی، وارد نمودن نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و آدرس وب‌سایت اختیاری می‌باشد.
تبلیغات