چهار شنبه، 24 مهر 98 ساعت 04:07 ب.ظ

پایگاه خبری تحلیلی شمال کشور

تاریخ 1397-09-23 20:16:46

نمایندگان مجلس و مدیریت دولت؛ دخالت یا نظارت؟!!

مازنیوز:قانون وظایف و حدود اختیارات قوا را تعیین نموده و برای هر یک شرح وظایف و جایگاه رسمی مشخص ساخته است
نمایندگان مجلس و مدیریت دولت؛ دخالت یا نظارت؟!!

داوود عزتی فعال رسانه ای مازندران

ضعف مدیریت و وجود مدیران ناکارآمد در دستگاههای اجرائی ، معلول دخالتهای غیرکارشناسی کانونهای قدرت و گروههای فشار سیاسی است، امری که باعث فلج شدن و ضعف سیستم مدیریتی در استان شده و این روند موجب آسیب ها و خسارتهای غیرقابل جبران در حوزه مدیریت اجرائی و مسئولیتها شده است! بطوری که عمده دلایل توسعه نیافتگی و عدم پیشرفت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی مازندران نشأت گرفته از دخالتها و ورود نابجای کانونهای قدرت در عزل و نصب ها و اعمال نظرها بوده است. یکی از کانونهای قدرت در حوزه تعیین مدیریتها ، دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست امری که سالها در استان مازندران و دیگر استانهای کشور از سطح وزارتخانه ها تا ادارات کل وحتی دستگاههای اجرائی حوزه های شهرستانی و شهری به چشم می خورد!! در حالی که طبق قانون اساسی و با توجه به اصل تفکیک قوا ، دخالت در امور دیگر قوا ممنوع بوده و هیچکدام حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند.
قانون وظایف و حدود اختیارات قوا را تعیین نموده و برای هر یک شرح وظایف و جایگاه رسمی مشخص ساخته است مثلا برای قوه قضائیه رسیدگی به تخلفات ، حل دعاوی و تشکیل محاکم قضایی و برای قوه مجریه مدیریت اجرائی و برای قوه مقننه حق قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را قائل شده است اما دخالتهای برخی نمایندگان در امور عزل و نصب ها و اعمال نظر در نوع مدیریتها و مسئولیتها عملاً سکانداری مدیریت اجرایی را فلج و تضعیف ساخته است.
شاید در مجالس اول و دوم و سوم بخاطر شرایط خاص پس از انقلاب و از سر دلسوزی این دخالتها صورت می پذیرفت اما امروز و در شرایط مساعد و ایده آل نظام مدیریتی و حاکمیت قانون ، ورود نمایندگان مجلس به حوزه مدیریت اجرائی و دخالت در عزل و نصب های مسئولین، شائبه منافع فردی و پاسخ به مطالبات هواداران و طرفداران انتخاباتی را در اذهان متبادر ساخته است!!! و به رویه ای مشکل آفرین تبدیل شده است!! متاسفانه قدرت نظارتی نمایندگان در طرح سئوال و استیضاح (از وزرا و رئیس جمهور) به اهرمی برای فشار در حوزه مدیریتی تبدیل شده و به دنبال آن شاهد عدم ثبات در مدیریت ، عدم رعایت شایسته سالاری در عزل و نصب ها هستیم و صد افسوس که فشارها و اعمال نظرهای برخی نمایندگان، باعث زمینگیر شدن بسیاری از مدیران توانمند و باتجربه و متعهد شده است، مدیران شایسته و مستقل کنار گذاشته شده و مدیران بدون تخصص ، کم تجربه، ضعیف و وابسته، بجای آنها بکار گمارده می شوند!!
سوال اینجاست چرا نمایندگان در عزل و نصب های مدیران دخات می کنند؟ و سوال دوم اینکه در صورت بروز مشکل و تخلف از سوی مدیران گماشته شده و تحمیلی از سوی نمایندگان آیا قوه مقننه پاسخگوست؟؟
نتیجه طبیعی چنین عملکردی ، توسعه نیافتگی استان و در ادامه آن باعث بدبینی مردم به کارآئی نظام اسلامی خواهد شد که قطع یقین ظلمی آشکار به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تضعیف میریتها در استان است .
امروز ضرورت تصویب ((قانون نظام جامع مدیریت کشور)) با توجه به مسائل فوق دو چندان شده است که بر اساس آن باید شایسته سالاری و ثبات مدیریت بعنوان دو رکن اصلی خروج از این وضعیت مورد توجه قرار گیرد ای کاش تلاشها و اهتمام نمایندگان جهت تصویب این قانون مصروف می شد تا در چنین نظام مدیریتی ، مدیران براساس لیاقت و کاردانی انتخاب شده و ترفیع می یافتند و تغییر دولتها و انتخاب نمایندگان هیچ تاثیری بر روند کار آنها و اساساً مدیریت اجرائی نداشته است!!!

نظر شما

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

کاربر گرامی، وارد نمودن نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و آدرس وب‌سایت اختیاری می‌باشد.
تبلیغات