پنج شنبه، 25 مهر 98 ساعت 02:07 ق.ظ

پایگاه خبری تحلیلی شمال کشور

تاریخ 1397-10-28 19:15:21
دکتر صادقعلی رنجبر سخنران نشست قضایی:

اولویت اخلاقی قضات، تحقق عدالت و مطالبه حقوق مظلومان در برابر کسانی است که بصورت حرفه ای و یا غیرحرفه ای در حال زورگویی به دیگرانند.

مازنیوز:اولویت اخلاقی قضات، تحقق عدالت و مطالبه حقوق مظلومان در برابر کسانی است که بصورت حرفه ای و یا غیرحرفه ای در حال زورگویی به دیگرانند.
اولویت اخلاقی قضات، تحقق عدالت و مطالبه حقوق مظلومان در برابر کسانی است که بصورت حرفه ای و یا غیرحرفه ای در حال زورگویی به دیگرانند.

لازمه حقگرایی قضات، تقوا و خداترسی و نیز برخورداری از اعتماد به نفس و سعه صدر اخلاقی و ایمانی است و کسی می تواند مدعی برخورداری از این لازمه های ایمانی باشد که اهل بازخوردگیری و محاسبه عمل خویش قبل از مؤاخذه الهی باشد.
کرسی قضاوت جای افراد عصبانی، مغرور، انعطاف ناپذیر، انتقادنا‌پذیر، انطباق ناپذیر و کلا” از خودراضی و نابرخوردار از اخلاق حسنه اسلامی نیست!
قاضی باید سختی پذیر، تأثیرنا‌پذیر، صبور، وجیه، زیرک و اهل بصیرت باشد، طوری که خودش را خادم و خاضع جامعه دانسته و ضمن خدمت و قضاوت عادلانه همواره دین زیادی بر گردن خود احساس کند و هرگز خود را طلبکار نپندارد!
مهمترین دارایی قاضی، برخورداری از معیارهایی مانند دین، قانون، انصاف، عدالت و انسانیت و نیز مظلوم نوازی است که اگر هر کدام از آنها را نداشته باشد، قاضی فقیر و ضعیفی است و توان کافی برای مسئولیت قضایی ندارد!
قدرت قاضی در قاطعیت او نهفته و تردید و دودلی آفت صدور رأی نهایی اند!

نظر شما

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

کاربر گرامی، وارد نمودن نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و آدرس وب‌سایت اختیاری می‌باشد.
تبلیغات