سه شنبه، 26 شهریور 98 ساعت 03:06 ب.ظ

- سیاسی

تاریخ 1397-09-20 01:11:38
امیررشیدی؛فعال اجتماعی

انتخابات، معبری برای نسل پویا

مازنیوز: نفس شهر گرفته و به جای دود کارخانه هایش تنها دود برخاسته از خاکستر به جا مانده از آتش بی تدبیری ها و نابخردی ها شهر را فرا گرفته ، دودی نفس گیر.
انتخابات، معبری برای نسل پویا

رنگ دیارم رنگ خاکستریِ نومیدی و دلمردگی است و گویی چونان به این رنگ عادت کرده ایم که انگار تنها رنگ عالم خاکستری است و این معنا شاید که ماحصل انتخاب ها و انتصاب هایی است که انگیزه ای برای تحرک و سامان دادن به امور این سامان نداشته اند. 

نسل ما خسته است از تکرار و ناامید از وعده های بسیار !!!
شهر پر بود از حرف و شعار ، و واژه هامنتظر یک اتفاق بود تا در این وادی به ظاهر سبز کویرفام شاهد جوانه ای بر شاخه های خشک اعتماد باشد و نسلی را به انتظار نشیند تا مطالبات خاک گرفته و بر زمین مانده مردم خسته را با نگاه بارانی خود شور و نشاط تازه ببخشد

منطقه ای سرشار از سرمایه های انسانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی فراوان که هیچ گاه فرصت و امکان جذب و بهره مندی از این همه را نیافته و مفهوم توسعه شاید که بیگانه ترین و نامانوس ترین واژه در این سامانِ بی سامان است. و در امتداد این بی رونقی و رکود، بحران بیکاری جوانان عزیز، تعطیلی شرکتهای تولیدی، رنج کشاورزان و باغداران ، بی خیالی برخی مسئولان بار سنگینی بر دوش ها گذاشت تا دستی از مهر در افق اعتماد برای بازگشایی بخت این دیار طلسم شده برآید

گویی برای این مردمان تنها فسردگی و فرسودگی نوشته اند و نسل به نسل درماندگی و ترک دیار و غربتِ غریبانه ی جستجوی لقمه نانی گرم و جرعه آبی سرد...

اما نسل سوم نسلی نیست که این شهر را همچنان سوخته بخواهد. نسل سوم نسلی است متفاوت ، نوگرا و نواندیش. نسلی که اندیشه را نه در پستوی نمناک ذهنی بسته، که در عرصه و میدان مبارزه با بی تحرکی ، بی انگیزگی ، ناکارآمدی ، عدم درک اقتضائات و نیازهای روز جامعه و قاطبه ی جمعیت جوان و پویا می خواهد.

نسل سوم نسلی است که باید رنگی به رنگ نور ، به رنگ پویایی بر رنگ خاکستری شهر سوخته و خسته بپاشد و بتراود تا شهری از نو بسازد و طرحی از نو دراندازد...

امیررشیدی آلاشتی
فعال اجتماعی

نظر شما

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

کاربر گرامی، وارد نمودن نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و آدرس وب‌سایت اختیاری می‌باشد.
تبلیغات