Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/maznews1/public_html/libraries/Helper.php on line 367
جایگاه آموزش عالی در لایحه بودجه سال 1396 - مازنیوز
آدینه، 29 تیر 97 ساعت 05:04 ق.ظ

- اجتماعی

تاریخ 22:04:00 1395/10/11
دکتر ابراهیم صالحی عمران رییس انجمن آموزش عالی ایران؛

جایگاه آموزش عالی در لایحه بودجه سال 1396

مازنیوز :بدیهی است لایحه بودجه هر کشوری پیش بینی و برآورد منابع و ارقام مالی کلیه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و عمرانی آن می باشد که اگر به درستی تهیه، تنظیم و تصویب شود می تواند پایه و اساسی معتبر و محکمی برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را فراهم سازد.
 جایگاه آموزش عالی در لایحه بودجه سال  1396

 

     مازنیوز : ماههای پایانی سال 95 مصادف شد با تصویب برنامه ششم و لایحه بودجه سال 1396 هیأت دولت در مجلس شورای اسلامی که این مصوبه زمینه های اجرایی و عملیاتی کلیه برنامه های توسعه کشور را در پی خواهد داشت. بدیهی است لایحه بودجه هر کشوری پیش بینی و برآورد منابع و ارقام مالی کلیه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و عمرانی آن می باشد که اگر به درستی تهیه، تنظیم و تصویب شود می تواند پایه و اساسی معتبر و محکمی برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را فراهم سازد. در این راستا یکی از حوزه هایی که نیازمند توجه و حمایت اساسی در لایحه بودجه هست حوزه آموزش عالی است که کارکردها و وظایف خطیری را بعهده دارد. چرا که از یک طرف تربیت نیروی انسانی متخصص به کیفیت برنامه های این حوزه وابسته می باشد و از طرف دیگر مأموریت نوآوری، پژوهش و ارائه خدمات مشاوره ای در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی را  نیز بعهده گرفته است. اگرچه در سالهای اخیر آموزش عالی با رشد کمّی که انصافاً مورد نیاز جامعه نیز بوده است مواجه شد ولی شرایط کنونی و تحول اقتصادی و اجتماعی کشور طلب می کند که به کیفیت آموزش عالی نیز توجه خاص مبذول شود. نیک می دانیم که اکثر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از کیفیت نامطلوب خدمات آموزشی و پژوهشی رنج می برند و این ناشی از عدم حمایت مالی کافی از تجهیزات، کارگاهها، آزمایشگاهها، و عدم تخصیص منابع مالی کافی به کلیه فعالیت های درون سیستم آموزش عالی است. دانشگاهها زمانی به کیفیت مطلوب آموزشی و پژوهشی دست خواهند یافت که از حمایت و پشتیبانی مالی و بودجه ای مناسب در سبد هزینه  های عمومی دولت برخوردار باشند.  بطور مثال در سال 2015 بیش از 72% در آمدهای موسسات آموزش عالی کشور های همکاری اقتصادی و توسعه از محل بودجه عمومی بوده است و یا مثلا در کشور هایی همچون امریکا، کانادا و کره جنوبی، سهم مخارج عمومی بخش آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی بیش از 2% است (کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 2015).

        به هرجهت، اگر گام اول در ایران، رشد کمّی مراکز آموزشی بوده، گام دوم فراهم سازی منابع مالی مناسب برای ارتقاء کیفیت می باشد. این در حالی است که کل بودجه دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که 53% از سهم تولید علم را بر عهده دارند، زیر 7 هزار میلیارد ریال می باشد که این بودجه تخصیصی در لایحه بودجه پیشنهادی حتی کمتر از بودجه شهرداری ها در برخی از شهر ها ی ایران می باشد ! ! ! ؟

       به هرجهت اگر مایل هستیم برخی از مأموریت های اساسی نظام آموزش عالی کشور در برنامه ی ششم از قبیل:

1 –بهبود نسبت دانشجو به هیأت علمی از 25 در سال 96 به 20 در سال 1400

2 – افزایش تعداد دانشگاههای در زمره 100 دانشگاه برتر آسیا و جهان

3 – افزایش تعداد مقالات نهایی شده در پایگاههای استنادی

4 –افزایش تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه بین المللی و دارای ضریب تأثیر از 45 نشریه در سال 1396 به 70 نشریه در سال 1400

5 – بهبود رتبه تولید کمّی مقالات در دنیا از رتبه 15 در سال 1396 به رتبه 12 در سال 1400

و . . . تحقق یابد،  سؤال اینست؟

        آیا وضعیت اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در لایحه سال 96 بودجه مناسب و معقول پیش بینی شده است؟

با نگاه به وضعیت اعتبارات هزینه ای در سال 1396 که اتفاقا همراه است با سال اول اجرای برنامه ششم توسعه کشور بشرح زیر ملاحظه می شود:

- رشد اعتبارات هزینه ای امور یازده گانه کل کشور مندرج در جدول شماره 7 نسبت به سال گذشته 14.71 درصد.

- رشد اعتبارات هزینه ای فصل آموزش عالی نسبت به سال گذشته 91 / 24 درصد.

- رشد اعتبارات هزینه ای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت عتف نسبت به سال گذشته 47/ 13 درصد.

- رشد اعتبارات هزینه ای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت نسبت به سال گذشته 88 / 38 درصد.

- سهم اعتبارات هزینه ای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از اعتبارات هزینه ای مندرج در جدول شماره 7 لایحه بودجه کشور تنها در حدود 55/ 3 درصد ! !

       نهایتاً کل بودجه پیش بینی شده در لایحه بودجه 68665 میلیارد ریال می باشد که بدون تردید وضعیت فعلی اعتبارات هزینه ای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در لایحه بودجه سال 1396 ، فقط و فقط اهداف هزینه ای از قبیل: حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی، حقوق و مزایای کارکنان قراردادی، پرداختی به پیمانکاران شرکت های طبخ و توزیع غذای دانشجویان و شرکت های خدماتی و تاسیساتی، پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و بسیاری دیگر از هزینه های مصرفی و جاری را تأمین خواهد نمود.!!!

        مسلماً این وضعیت اعتباری بدون تردید پاسخ گوی نیاز های کیفی آموزش عالی نبوده و منجر به کاهش شدید اعتبارات پژوهشی، توقف کامل فرصت های مطالعاتی و شرکت در کنفرانس های بین المللی، عدم تحقق کامل مأموریت های محوله به بخش آموزش عالی در برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله و نقشه جامع علمی کشور و نهایتاً کاهش رشد علمی و افت شدید کیفیت آموزشی خواهد شد که مطمئناً لطمه جبران ناپذیری به فرایند توسعه کشور وارد خواهد ساخت.  لذا  اگر انباشت سرمایه انسانی را به عنوان یکی از موتور های اساسی رشد اقتصادی در نظر گرفته شود شایسته خواهد بود که دولتمردان، سیاستگذاران و نمایندگان محترم مجلش شورای اسلامی هزینه های حوزه آموزش عالی را نوعی سرمایه گذاری تلقی کرده و با اتخاذ تصمیات مناسب در زمان مناسب زمینه ارتقای کیفی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را در کشور فراهم نمایند.

نظر شما

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

کاربر گرامی، وارد نمودن نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و آدرس وب‌سایت اختیاری می‌باشد.
تبلیغات