چهار شنبه، 24 مهر 98 ساعت 04:07 ب.ظ

- اجتماعی

تاریخ 15:48:35 1398/05/10

فقدان رژیم منسجم فکری و‌عدم همکاری بین‌سازمانی تحدید اقتصاد و توسعه مازندران

مازنیوز: به عنوان کارشناس دفتر نماینده مجلس و فعال رسانه ای که در جریان بسیاری از امور استان هستم و بعضا برخی امور اجرایی شهرستان را پیگیری می کنم عدم همکاری بین سازمانی بخش های مختلف دولتی و خصوصی را به وضوح می بینم. به نحوی که برای انجام فعالیت های اداری، عمرانی یا توسعه ای انواع موانع وچالش های دست وپاگیر قراردارد.
فقدان رژیم منسجم فکری و‌عدم همکاری بین‌سازمانی تحدید اقتصاد و توسعه مازندران

ساختارهای موازی، تکثر جریان های قدرت، تداخل و تعارض منافع کنشگران سیاسی روند توسعه مناطق را با چالش مواجه ساخته است، از این رو همواره سخت ترین کارویژه مقامات ارشد استانی و شهرستانی هماهنگی و تقویت همکاری بین سازمانی و برقراری یک رژیم فکری منسجم بین سیاستگذاران، برنامه ریزان،نخبگان، کارگزاران دولتی و فعالان بخش خصوصی وحتی رسانه های گروهی می باشد.‌

علاوه بر این اگر به مواضع و نظرات مسوولین قوای مختلف درباره رهیافت ها و اولویت های توسعه توجه شود فقدان یک گفتمان منسجم فکری را شاهد هستیم به نحوی که مقامات اجرایی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، تریبون های عمومی، دانشگاهیان، کنشگران سیاسی و رسانه ای و فعالان بخش خصوصی طیف متتوعی از نظرات را درباره توسعه مطالبه می نمایند که یادربرنامه های مصوب نیست ویاقابلیت اجرا ندارند.

بدون شک این حجم از واگرایی ها و اظهارات کلی و خارج از الزامات قانونی در بیان روندهای توسعه استان هدر رفت فرصت ها و منابع را درپی دارد، در صورتی که برای توسعه استان مازندران چندین برنامه و سند مصوب قانونی مطابق اسناد بالادستی وجود دارد اما همچنان تکروی ها درحال تکراراست.

در نوشته های پیشین برلزوم همگرایی کنشگران توسعه و تقویت همکاری بین سازمانی ذیل شوراها و ساختارهای رسمی و قانونی تاکید داشته و از استاندار سختکوش مازندران انتظار می رودبرای برون رفت از وضع موجود سرمایه ها و نیروهای ترقی خواه استان را در چارچوب ساختار، اسناد و برنامه های قانونی هدایت و شتاب دهند.

در کتاب گزارش اقتصادی استان مازندران سهم بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان، انرژی و خدمات در سال ۱۳۹۵از تولید ناخالص داخلی استان به ترتیب ۵۶/۹،۵/۵،۱۴/۴،۲۲/۴ اعلام شد درحالی که اولویت ها، جهت گیری ها و رویکردهای اعلامی مسوولین و کارشناسان متفاوت از ارقام فوق الذکر می باشد.

برای توسعه وتقویت اقتصاد مازندران ، انسجام فکری و بهره گیری از بسته های سیاستی، مطالعه این کتاب که توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران منتشر شد را به مدیران، محققان، فعالان بخش خصوصی و به ویژه رسانه های گروهی توصیه می کنم تا بدون مطالعه و پژوهش تصمیم گیری نکنیم!


ایرج نیازآذری
روزنامه نگار و فعال فرهنگی و اجتماعی

نظر شما

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

کاربر گرامی، وارد نمودن نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و آدرس وب‌سایت اختیاری می‌باشد.
تبلیغات