ناصر اکبرزاده نماینده ویژه استاندار

بساط جنگل‌خواران برچیده می‌شود

مازنیوز:نماینده ویژه استاندار مازندران در مقابله با جنگل خواری گفت: جنگل خواران در تیر رس قانون قرار دارند و بزودی بساطتشان در جنگل‌ها برچیده می‌شود

ناصر اکبرزاده نماینده ویژه استاندار در بحث مقابله با جنگل خواری اظهار کرد: بر اساس دستور رییس جمهور در سفر استانی به مازندران بعد از آزاد سازی سواحل، نهضت آزاد سازی جنگل و مقابله با جنگل خواران، تخریب ویلا‌های غیر مجاز و حفظ حریم عرصه‌های طبیعی در دستور دستگاه‌های ذیربط قرار گرفت.

وی ادامه داد: هر فردی که به هر نحوی دخیل در پدیده جنگل خواری باشد و متخلف بودنش برای دستگاه قضا محرز شده باشد، برخورد قانونی می‌شود.

غفاری معاون امور جنگل‌های منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری نیز به ۲۰ مارس سالروز جهانی جنگل اشاره کرد و گفت: یکی از عواملی که سبب شد تا جنگل در سالیان متمادی مورد تعرض قرار گیرد مرز مشترک بین جنگل و زمین‌های زراعی روستا‌ها بوده است

وی افزود: هم اکنون ۴ هزار کیلو متر مرز مشترک جنگل با زمین‌های زراعی در استان مازندران منطقه ساری وجود دارد و همین موضوع سبب شد تا دست درازی و ساخت وساز‌های غیر مجاز در عرصه‌های طبیعی افزایش یابد.

غفاری افزود: برای جلوگیری از جنگل خواری در حوزه منابع طبیعی ۱۱ قرارداد حفاظتی بسته شده است.

عضویت در خبرنامه

سرتیتر اخبار