نشست فرمانده سپاه بابلسر با اصحاب رسانه

دکتر بازوند در نشست صمیمی با اصحاب رسانه در بابلسر بیان داشت :باتوجه به هجمه رسانهای غربی به   کشور با توجه به مشکلات اقتصادی ،عملکرد اصحاب رسانه در این عرصه جهت تبیین مسائل هر روز سخت از .گذشته شده است

فرمانده سپاه بابلسر گفت: فرهنگ خیریه در مردم بابلسر بالاست ولی متاسفانه فرهنگ مشارکت اقتصادی بشدت پایین است و در بحث اقتصادی جمع گرا نیستند.

در این نشست صمیمی خبرنگاران سوالات و شبهات خود را پیرامون مسائل مختلف سیاسی ،اقتصادی  گردشگری، بیان داشتند و دکتر بازوند با صبوری پاسخ گو سوالات همه ی خبرنگاران بود.

   

عضویت در خبرنامه

سرتیتر اخبار