عاطفه قصابیان مشاور مدیرعامل انجمن حفظ و توسعه حقوق شهروندی

حقوق اجتماعی بانوان در مدیریت شهری عاطفه قصابیان

مازنیوز:یکی از نکات مهم در بحت حقوق شهروندی ، جایگاه زنان در رویکردهای اجتماعی و روابط شهروندی است. بانوان بعنوان قشر تاثیرگذار اجتماعی و در حقیقت مربیان خانه ، خانواده و جامعه نقش اساسی در ساختار و هدایت عمومی شهر و روستا دارند 
موضوعی که این روزها در محافل و مجالس و شبکه های اجتماعی مطرح است این واقعیت می باشد که نقش بانوان در مدیریت شهری و شوراهای اسلامی چگونه تعریف می شود؟ در حالی که طی این سالها شاهد حضور کمرنگ زنان در عرصه های تصمیم سازی و برنامه ریزی بوده ایم ، شاید یکی از عوامل کم توجهی به حوزه زنان ، انحصار گرایی مردان و به رسمیت نشناختن حضور بانوان در فعالیتهای اجتماعی بوده باشد اما نکته مهمتر این است که زنان سرزمین ما باید وجاهت و ضرورت حضور خود در مراجع و مراکز تصمیم گیری را درک کنند و با اتحاد و همدلی در راستای تحقق بخشیدن حضور زنان در شوراها و مراکز مهم تلاش کنند . 
امروز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فرصتی هست تا در رابطه با حقوق شهروندی بانوان اتفاقات خوبی بیفتد!
هرچند مسیر سخت و صعبی در پیش هست اما باورمندی بانوان در تحقق این هدف مهمتر از کاندیدا شدن و انتخاب شدن هست باید زنان سرزمین من به قدرت و جایگاه خودشان باور و ایمان داشته باشند 
قطع یقین حضور بانوان در شوراها می تواند نویدبخش آغازی برای ایفای نقش های مهمتر در جامعه باشد

عضویت در خبرنامه

سرتیتر اخبار