۴ دعای حاج آقا مجتبی تهرانی برای فرزندان

در کتاب خاطرات آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی، یکی از نزدیکان ایشان نقل می‌کند: وقتی تازه می‌خواستم به بچه‌دار شدن فکر کنم در محل دفتر مرجعیت، خدمتشان رسیدم؛ عرض کردم تازه می‌خواهیم به فکر بچه‌دار شدن بیفتیم، چه کنیم؟ فرمودند: خوب کردی اول آمدی پیش من.

مازنیوز:وقتی تازه می‌خواستم به بچه‌دار شدن فکر کنم در محل دفتر مرجعیت خدمت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی رسیدم، عرض کردم تازه می‌خواهیم به فکر بچه دار شدن بیفتیم، چه کنیم؟ فرمودند: خوب کردی اول آمدی پیش من …

در کتاب خاطرات آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی، یکی از نزدیکان ایشان نقل می‌کند: وقتی تازه می‌خواستم به بچه‌دار شدن فکر کنم در محل دفتر مرجعیت، خدمتشان رسیدم؛ عرض کردم تازه می‌خواهیم به فکر بچه‌دار شدن بیفتیم، چه کنیم؟ فرمودند: خوب کردی اول آمدی پیش من.

بهترین ماه‌های سال برای انعقاد نطفه، ماه رمضان است، نزدیک‌های نیمه ماه هم از همه بهتر است، چون هر دو روزه گرفتید و هر دو یک حالت تلطیف روحی پیدا کردید؛ من نسبت به هر پنج بچه‌ای که دارم روزانه در پنج نمازی که در شبانه روز می‌خواندم ۴ دعا می‌کردم؛ می‌گفتم خدایا:
سالم باشد،
صالح باشد،
خوش روزی باشد،
خوش قدم باشد.

عضویت در خبرنامه

سرتیتر اخبار