یادداشت راضیه حسن پورفعال رسانه

سکوت قانون انتخابات و سوءاستفاده شهرداران و شوراها راضیه حسن پور

مازنیوز:با فرارسیدن ایام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و گرم شدن تنور انتخابات ، بسیاری از اقدامات و خدمات شهری معطوف به زمان پایان کار شوراها می شود!!! در حالی که طی چهار سال فرصت و امکانات و خدمات برای توسعه شهر در اختیار شهرداری و شورا بوده است

 

مازنیوز:با فرارسیدن ایام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و گرم شدن تنور انتخابات ، بسیاری از اقدامات و خدمات شهری معطوف به زمان پایان کار شوراها می شود!!! در حالی که طی چهار سال فرصت و امکانات و خدمات برای توسعه شهر در اختیار شهرداری و شورا بوده است !!!!
بارها شاهد بوده ایم که در ایام انتخابات بطور مثال، ناگهان  ماشین ها و تجهیزات آسفالت در همه جای خیابانها و کوچه های شهر یا روستاها حضور دارند یا اینکه اعضای شورا پس از چهار سال ناپیدایی دوباره با لبخندی عجیب در ملاعام برای نشان دادن خودشان ظاهر می شوند!!
اما اینکه چرا در شب انتخابات فیل شان یاد هندوستان میکنه سوالی هست که هنوز جواب درستی به آن داده نشده است؟؟
اخیرا در شهر ارطه نیز همین اتفاق تکرار شده است شهردار (که یکی از برادرانش کاندیدای شورا هست) و شورای فعلی هم که کاندیدای دوره ششم نیز هستند،  تازه به یادشان افتاده که برخی نقاط این شهر مثل منطقه قادیکلا و بورخیل نیز جزء شهر ارطه هستند و برای جبران مافات شروع به شن ریزی های غیر متعارف و بی موقع در خیابانها نموده اند در حالی که اولا قادیکلا بعنوان مرکز دهستان بیشه سر و با دارا بودن بیشترین جمعیت ساکن باید طی چهار سال گذشته دیده می شد نه فقط شب انتخابات!!!!
متاسفانه سکوت قانون انتخابات در قبال این فریب انتخاباتی باعث سوء استفاده برخی از شهرداران و شوراها شده است در حالی که عدالت انتخاباتی و رعایت حقوق کاندیداها ایجاب می کند تا دست شهردار و شورا در استفاده از اهرم خدمات و امکانات در شب انتخابات مبسوط نباشد چون اگر قرار بود خدماتی داده شود بهتر بود طی چهار سال گذشته انجام می شد !!!
در هر حال ضمن آنکه هیئت نظارت و هیئت اجرایی و شخص فرماندار باید با اعلام اخطار جدی به این نوع تخلفات آشکار واکنش نشان بدهند و از طرف دیگر مجلس و دولت  بعنوان ناظران اصلی و برگزار کنندگان انتخابات باید برای پیشگیری و قطع  این نوع سوء استفاده ها به فوریت قوانین متقن و محکم پیشنهاد و تدوین و تصویب کنند تا شاهد این رفتارهای ناعادلانه آشکار و مهندسی شده در انتخابات نباشیم

راضیه حسن پورفعال اجتماعی  رسانه  .