رئیس دانشگاه امام صادق علیه السلام

حاج قاسم مرد میدان در تراز انقلاب بود

مازنیوز: حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعدی ضمن اشاره به مواضع اخیر وزیر امور خارجه شهید قاسم سلیمانی را مرد میدان در تراز انقلاب اسلامی دانست و وی را نماد پیروزهای گام اول و دوم انقلاب اسلامی معرفی کرد

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعدی رئیس دانشگاه امام صادق (ع) ضمن اشاره به مواضع اخیر وزیر امور خارجه شهید قاسم سلیمانی را مرد میدان در تراز انقلاب اسلامی دانست و وی را نماد پیروزهای گام اول و دوم انقلاب اسلامی معرفی کرد. دکتر سعدی که در مراسم دارالقرآن الکریم دانشگاه امام صادق و با حضور قاریان ملی و بین المللی سخنران می کرد، پیروزهای مکتب حاج قاسم را ناشی از فهم و ایمان به معارف قرآنی و در نتیجه تحقق وعده نصرت الهی دانست و تاکید کرد که در صورت تولید دیپلماسی قرآن بینان و تربیت دیپلمات در تراز انقلاب اسلامی، این حوزه نیز مشمول نصرت الهی خواهد شد. وی در ادامه  با اشاره به لزوم جامعه پردازی قرآنی تاکید کرد: اگر همه حوزه ها مبتنی بر معارف قرآنی بود قطعا هم افزایی هم صورت میگرد. اما اگر یک نگاه در یک حوزه ای جدای از این مولفه ها بود شاید در تحلیل ها به این نتیجه برسند که یک حوزه مزاحم حوزه دیگر است گرچه این تحلیل به لحاظ علمی و خارجی واقعی هم درست نیست.
رئیس دانشگاه امام صادق، در ادامه به لزوم تولید علوم انسانی قرآن بیان پرداخت و در این راستا به سه گام تلاوت، تدبر و اقامه قرآن اشاره کرد. در گام نخست را اینگونه تبیین نمود: بحث تلاوت قرآن و انس با قرآن بسیار مهم است. کتب روایی را نگاه بفرمایید هم عامه و هم خاصه تاکید کرده اند که قرآن محور در زندگی باشد. امام صادق فرمود که خواندن قرآن و انس با قرآن در دوران جوانی، باعث می شود قرآن با گوشت و خون انسان آمیخته شود.  [۱]    مساله تلاوت قرآن و صوت زیبا بسیار مهم است. زیرا  در روایات متعدد فرموده اند که قرآن را با صوت زیبا تلاوت کنید. این استفاده از صوت زیبا و هنر برای بیرون آوردن قرآن از مهجوریت است. این گام اول است یعنی تلاوت.
دکتر سعدی گام دوم تولید علوم انسانی قرآن بینان را تدبر در قرآن معرفی کرد و سپس به تبیین گام سوم یعنی اقامه قرآن پرداخت و بیان داشت:  اقامه قرآن این است که حکمرانی و نظام سازی ما مبتنی بر قرآن باشد. ما باید مبتنی بر معارف اسلامی جامعه پردازی کنیم. ما هر جا فاصله گرفتیم از قرآن ضرر کردیم. وی در تبیین این مرحله، با اشاره به پیروزهای ملت ایران علت پیروزی در دفاع مقدس را «مبتنی بودن میدان بر معارف قرآنی» دانست. و نماد آن را شهید حاج قاسم سلیمانی معرفی و مکتب حاج قاسم را مبتنی بر معارف قرآنی دانست. 
رئیس دانشگاه امام صادق هم چنین پیروزی در گام دوم انقلاب را مستلزم حرکت بر اساس معارف قرآنی دانست و با اشاره با حوادث اخیر بیان داشت که: نیاز به دیپلماسی مبتنی بر معارف قرآن داریم. دانشگاه نیاز دارد بعد از تلاوت و تدبر به دیپلماسی قرآن در تولید علم توجه کند. وی در تبیین دیپلماسی قرآنی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد آیه وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلی‏ سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْخائِنین‏، آن را یکی از مهم ترین اصول در دیپلماسی قرآنی دانست که وظیفه نظام اسلامی در مواجهه با افرادی که خدعه و نیرنگ روششان شده است را مشخص میگرداند.  
دکتر سعدی، در انتها با تاکید مجدد بر نیاز به تولید دانش قرآن بنیان در مرحله اقامه قرآن بیان داشت: برای اقامه قرآن هم به تولید دانش قرآن بینان نیاز داریم و هم به تربیت دیپلمات قرآنی، اگر این اتفاق افتاد شاهد دوگانگی بین حوزه ها نمی بینیم و قطعا شاهد پیروزی در همه حوزه ها هستیم. این نصرت تنها منحصر به میدان نیست اما تفاوت این بود که حاج قاسم ها، هم فهم کردن معارف قرآن را و هم به آن ایمان داشتند یعنی در حوزه اجرا هم پای آن ایستادند. پس هم تولید دانش دیپلماسی قرآن محور و هم تربیت دیپلمات تراز انقلاب اسلامی مورد نیاز است.