فرمانده سپاه بابلسر

جهاد و شهادت عُرضه می‌خواهد.

مازنیوز:فرمانده سپاه بابلسر در جمع خانواده شهدای مدافع حرم شهرستان اظهار داشت حریم انقلاب اسلامی فراتر از مرزهای ایران است

به گزارش مازنیوز:دکتر مصطفی بازوند فرمانده سپاه بابلسردردیدارصمیمی با خانواده شهدای مدافع حرم شهرستان بابلسر با بیان اینکه تنها جمعی که در آن احساس شرم و خجالت می‌کنم، جمع خانواده شهداست، اظهار کرد شهدا و خانواده آنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند و شاید برای خیلی‌ها مثل من خجالت‌آور باشد که پا جای پای شهدا گذاشته‌ایم و مسئولیتی به عهده داریم وی افزودجهاد و شهادت عُرضه می‌خواهد و هرکسی شرایط و ویژگی‌های این مسیر را ندارد

فرمانده سپاه بابلسر با اشاره به اینکه جهاد دارای چهار پله است، تصریح کرد: پله اول، جهاد وقت است، یعنی کسانی که در راه رضای خدا بدون هیچ چشم‌داشتی وقت‌گذاری می‌کننداین مسئول، پله دوم جهاد را جهاد مال عنوان کرد و گفت پله سوم جهاد، بذل جان است و کسی که از وقت و مالش گذشت، می‌تواند از جانش هم عبور کندبازوند ادامه داد: پله چهارم، جهاد آبروست که از شهادت هم بالاتر است وی با بیان اینه حریم انقلاب اسلامی فراتر از مرزهای ایران است، خاطرنشان کرد: شهدای مدافع حرم وسعت انقلاب اسلامی را در مرزهای ایران نمی‌دیدندفرمانده سپاه بابلسر با تاکید بر اینکه آرامش و آسایشی که اکنون داریم را مدیون شهدای مدافع حرم هستیم، بیان کرد: مدافعان حرم در نقطه‌ای دیگر جلوی دشمنان را گرفتند تا کشور ما امروز در آرامش باشد