رئیس ستاد مردمی انتخاباتی آیت الله رئیسی در استان مازندران معرفی شد

مازنیوز:به گزارش خبرگزاری ها امین یاوری بعنوان رییس ستادمردمی آیت الله رییسی در استان مازندران منصوب گردیداین ستاد بعنوان ستاد مرکزی وهماهنگ کننده ستادهای مردمی استان مازندران آغاز به کار کرده است 

مازنیوز:به گزارش خبرگزاری ها امین یاوری بعنوان رییس ستادمردمی آیت الله رییسی در استان مازندران معرفی گردیداین ستاد بعنوان ستاد مرکزی وهماهنگ کننده ستادهای مردمی استان مازندران آغاز به کار کرده است این ستاد مردمی در شهرستانها وشهرها ومراکز بخش ها ستاد مستقل خود را دایر کرده است طی حکمی از سوی سردار علیرضا افشارررییس  ستادهای مردمی جبهه تحول وپیشرفت اسلامی ایرانی حامی آیت الله سید ابراهیم رئیسی، «امین یاوری» به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی آیت الله رئیسی در استان مازندران  منصوب کردامین یاوری رییس ستاد دکترمحمدباقرقالیباف دراستان مازندران بودند پس ازادغام   ستادهای قالیباف و رئیسی  تشکیل ستاد "کرامت و کارآمدی" یاوری رییس ستادآیت الله رییسی در استان مازندران در دولت  کرامت  و کارآمدی منصوب شد

عضویت در خبرنامه

سرتیتر اخبار