پیمان جبلی از مَتن تا بَطن امید نیک نژاد – کارشناس رسانه

مازنیوز:پیمان جبلی زاده 1345 در تهران، معاون فعلی برون مرزیِ صدا و سیما و چند روز آینده بصورت رسمی رئیس رسانه ملی
وی که سالهاست کارمند رسانه ملی بوده و از سردبیری خبر، تا معاونت سیاسی سازمان صدا وسیما و معاونت برون مرزی آن را در کارنامه خود دارد 

پیمان جبلی زاده 1345 در تهران، معاون فعلی برون مرزیِ صدا و سیما و چند روز آینده بصورت رسمی رئیس رسانه ملی
وی که سالهاست کارمند رسانه ملی بوده و از سردبیری خبر، تا معاونت سیاسی سازمان صدا وسیما و معاونت برون مرزی آن را در کارنامه خود دارد از نیروهای نزدیک به جبهه انقلاب بوده و عرصه دیپلماسی را نیز با حضور در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سفیری کشورمان در تونس تجربه کرده است.
تحول ساختاری در خبر ، اعتماد به جوانان نخبه، آشنایی با ساختارهای تصمیم گیر در کشور ، توجه به مباحث فنی و الزامات بصری در انتقال پیام به مخاطب و حضور به موقع شبکه های برون مرزی در رویدادهای مختلفِ خبری از جمله برنامه ها و ویژگی های مدیریتی وی بوده که قدرت نرم رسانه ای کشور را ارتقاء بخشید.
دکتر جبلی با شناخت کامل از وجوه مختلف رسانه و قدرت تأثیرگذاری آن در معادلات جهانی، می تواند از این ظرفیت عظیم در کنار توجه به ساخت فیلم و سریال و برنامه های مختلف ترکیبی برای آموزش و سرگرمی و ... ،
انتقالِ سریع و به موقع پیام به مخاطب برای اطلاع رسانی درست و اقناع افکار عمومی توسط رسانه ملی را ارتقاء بخشیده و همزمان با رویکرد منطقه ای دولت جدید که عضویت در پیمان شانگهای نمونه اخیر و عینی آن می باشد می تواند با ابزار رسانه به انتقال پیامِ کشور در عرصه بین المللی کمک و زبان رسانه ایِ دیپلماسیِ کشور را مجددا ارتقاء بخشد.
بازیابی هویت رسانه ملی با توجه به سبقه خبری جناب آقای جبلی و ارتقاء آن از روابط عمومی نظام به حلقه ی واسط بین مردم و نظام و تبدیل آن به زبانِ مردم و عیونِ نظام ،مهمترین دست آوردی می تواند باشد که این مدیر برخاسته از بَطن رسانه می تواند مجدداً رسانه ملی را در مَتن رویدادها و تصمیم سازی ها قرار دهد.
امید نیک نژاد – کارشناس رسانه

عضویت در خبرنامه

سرتیتر اخبار