رئیس کل دادگستری استان مازندران

تسریع پاسخگویی مسئولان قضایی توام با عدالت به امور مراجعین

مازنیوز:رئیس کل دادگستری استان مازندران بر تسریع پاسخگویی مسئولان قضایی توام با عدالت به امور مراجعین تاکید کرد

محمد صادق  اکبری  در حاشیه بازدید  از دادگستری شهرستان ساری برنظارت مستقیم مدیران و مسئولان قضایی بر مجموعه تحت امر تاکید کرد و دگفت: از عوامل مهم در پیشبرد امور و رسیدگی سریع به درخواست های مردمی؛ نظارت درون سازمانی است و هر کس در هر جایگاهی که قرار گرفته است مسئولیت دارد و باید وظایف محوله را به نحو مطلوب انجام دهد.

وی ضمن توصیه به همکاران قضایی و اداری در تسریع پاسخگویی توأم با عدالت به امور مراجعین؛ پیرامون کیفیت خدمات و نیازهای اداری با کارکنان دادگستری ساری گفت و گو و دستورات لازم را در جهت سهولت در امر خدمت رسانی صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین گفت : حفظ کرامت در برخورد با مراجعان وظیفه همه مسئولین و کارکنان است و همکاران مراقب باشند سختی و حساسیت کار در  محاکم، بر رفتار آنان با مراجعین اثر منفی  نگذارد.

عضویت در خبرنامه

سرتیتر اخبار