اعضای جدیدشورای مرکزی جمعیت جانبازان انتخاب شدند

مازنیوز:در انتخابات شورای مرکزی جمعیت جانبازان خانم دکترمریم  طالبیان ومهندس علی اکبرعباسی وآقای علی فتح الله زاده ازاستان مازندران رادرانتخابات شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی کشورتوانستند با کسب آراء لازم، به عضویت شورای مرکزی این جمعیت نائل گردند
 
 

در انتخابات شورای مرکزی جمعیت جانبازان، باوجود بروز اشکال فنی در سامانه برگزار کننده این انتخابات که باعث تأخیر و چند بار تمدید زمان انتخابات شد، نزدیک سه چهارم اعضا مشارکت کردند و تعداد قابل توجهی هم موفق به این کار نشدند.

در این انتخابات 11 نفر از جانبازان 70 درصد، 7 نفر از جانبازان پائین تر از 70 درصد و فرزندان جانبازان و شهدا و 7 نفر نیز از اعضای غیر جانباز که اکثر آنان نیز با ایثارگران نسبت دارند توانستند با کسب آراء لازم، به عضویت شورای مرکزی این جمعیت نائل گردند.

در این دوره سه نفر از روحانیون به شورای مرکزی جمعیت جانبازان راه یافتند. همچنین برای نخستین بار، سه بانوی فرهیخته نیز توانستند رأی اعتماد اعضا برای حضور در شورای مرکزی را کسب کردند.

گفتنی است انتخابات شورای مرکزی جمعیت جانبازان هر دو سال یکبار برگزار می شود

.

عضویت در خبرنامه

سرتیتر اخبار