دکتر صادقعلی رنجبر:

مظلوم ترین پدیده تاریخ! دکترصادقعلی رنجبر

مازنیوز:بزرگترین شاخصه مظلومیت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی این است که در طول سال مورد تهاجم و تخریب دشمنانی است که واقعیتهای مثبت عینی را معکوس و منفی جلوه داده و مثل موریانه به جان افکار عمومی 

بزرگترین شاخصه مظلومیت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی این است که در طول سال مورد تهاجم و تخریب دشمنانی است که واقعیتهای مثبت عینی را معکوس و منفی جلوه داده و مثل موریانه به جان افکار عمومی افتاده و نظر به ناتوانی در براندازی سخت افزاری، در تکاپوی فروپاشی نرم افزاری نظام از طریق سقوط باورها، بهم ریختگی ذائقه ها، تغییر نگاهها و مبنتی بر محاسبات و تحلیلها هستند، اما ما فقط در محدوده ایام الله دهه مبارکه فجر، به پاسخگویی و رفع شبهه ها مبادرت می ورزیم و تازه در همین فرجه محدود هم با بسیاری از این تهاجمها همراهی کرده و تحت عنوان نقد، به ماندگاری باورهای منفی کمک می کنیم!
همه اینها درحالیست که ما در برابر تحریم فلج کننده غرب، ایستادگی نشان داده و درمجموع چرخ اقتصادمان را فعال نگه داشته ایم.
اما متأسفانه با ضعیف النفس هایی مواجه ایم که به هر بهانه با قلم مسموم در فضای مجازی، پشت دفاع از معیشت مردم پنهان شده و کلا” با غلط پنداری موجودیت انقلاب، هر کاری که از ما سر زند، فاجعه تلقی شده و با سلسله بمبارانها، مذبوحانه در صدد رجعت ایران به نوکری زمان طاغوتند!

عضویت در خبرنامه

سرتیتر اخبار