اعضای شورای اسلامی شهر ساری

شعبانی رئیس ماند

مازنیوز:پرویز شعبانی با ۶ رای موافق و ۳ رای مخالف در دومین سال فعالیت ششمین دوره شورای اسلامی شهر ساری به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.

به گزارش مازنیوز:جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال دوم شورای شهر ساری در حالی عصر امروز سه شنبه برگزار شد که این جلسه یکبار به دلیل اعتراض یکی از اعضای شورا مبنی بر حضور در جلسه سرمایه گذاران در تهران و برخی ایرادات وارده دیگر به تعویق افتاده بود .اعضای شورای اسلامی شهر ساری در جلسه فوق العاده عصر سه شنبه رای به ابقای رئیس دادند و پرویز شعبانی برای سال دوم نیز رئیس ماند .اعضای شورا در انتخاب نایب رئیس شورا دست به یک تغییر زدند و سید حسین یوسفی را جایگزین سبحان بخشی کردند تا کرسی مهم نایب رئیسی شورا از دست اقلیت منتقد خارج شود . در این جلسه  شهرام ایرجی به عنوان سخنگوی شورا و  سیدحسن احمدی ، منشی اول و  سید افشین راسخ به عنوعن منشی دوم در ترکیب هیئت رئیسه جدید قرار گرفتند .

 

عضویت در خبرنامه

سرتیتر اخبار