اولتیماتوم شدید استاندار مازندران به جنگل خواران

مازنیوز:استاندار مازندران گفت این استان زمین و اراضی ارزشمندی دارد که می بایست زالوصفتانی که به این اراضی و انفال طبیعی چشم دوخته اند، را سرجای خودشان بنشانیم و قاطعانه با آنان برخورد کنیم. ‎

 سیدمحمود حسینی پور در جلسه کارگروه مبارزه با جنگل خواری و ساخت و ساز غیرمجاز استان با عنوان اینکه این کارگروه باید بدون وقفه نسبت به آغاز عملیات تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی جنگلی اقدام نماید، خاطرنشان کرد :با مدیرانی که علیرغم اطلاع از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی جنگلی از ارائه گزارش امتناع نمودند، برخورد می شود.

وی ادامه داد :علیرغم اینکه یکسال از عمر دولت سیزدهم می گذرد ولی برخی مسئولین همچنان در مقوله مبارزه با فساد بویژه مبحث مهمی همچون جنگل خواری و ساخت و ساز غیرمجاز مقاومت می کنند که جای تاسف دارد .

حسینی پور تصریح کرد :این استان زمین و اراضی ارزشمندی دارد که می بایست زالوصفتانی که به این اراضی و انفال طبیعی چشم دوخته اند، را سرجای خودشان بنشانیم و قاطعانه با آنان برخورد کنیم

عضویت در خبرنامه

سرتیتر اخبار