پیشتازی قالیباف برای مشارکت بانوان در اداره امور کشور

مازنیوز: ریاست ستاد مردمی قالیباف برای انتخابات ریاست‌جمهوری در قائم‌شهر به یک بانو سپرده شد

درحالیکه تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یک هفته بیشتر باقی نمانده، از ۶ کاندیدای ریاست جمهوری، حامیان آقایان قالیباف، جلیلی و پزشکیان بیشترین تکاپو را برای برپایی ستاد در استان و شهرستانها دارند و تبلیغات محیطی این ۳ کاندیدا با نصب بنر در سطح شهر و روستاها به ویژه دفاتر و ستاد هواداران آغاز شده است و البته تبلیغات رسانه ای و مجازی کاندیدا، پس از ثبت‌نام و حتی قبل آن شهروندان را متوجه خود کرده بود.

هرچند که در تبلیغات به ویژه مناظرات، همه کاندیداها به نقش‌آفرینی بانوان در دولت خود سخن ساز کردند، اما تنها کاندیدایی که ما قبل رئیس جمهور شدن، بانوان را برای نقش‌آفرینی در اداره امور به مشارکت طلبید،

دکتر یاوری رئیس ستاد حامیان مردمی دکتر قالیباف در استان مازندران خانم دکتر خلیلی را بعنوان رئیس ستاد شهرستان قایمشهر معرفی کرد نکته اینجاست باتوجه به سیاست های دولت دکتر قالیباف در پست های کلیدی خوداز وجود زنان مدیریت خواهند کرد برای اولین بار در استان مازندران خانم دکتر خلیلی را بعنوان رئیس ستاد دکتر قالیباف در شهرستان قایمشهر منصوب کرد یاوری  که ریاست ستاد مردمی در استان مازندران به عهده دارد وی رییس ستاد در قائم‌شهر به خانم خلیلی سپرده شد.

حامیان قالیباف در شهرستان قائم‌شهر و مازندران ضمن استقبال از این اقدام و انتصاب بانو به عنوان رییس ستاد، آقایان حامی قالیباف شهرستان نیز آرایش انتخاباتی گرفتند و ضمن اعلام حمایت از خانم خلیلی، تمام ظرفیتها را برای انسجام و اعتلای ستاد پای کار آوردند تا جریان انقلاب ضمن پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، به همگان اثبات شود تا جریان اصولگرا در مشارکت طلبیدن بانوان جامعه، پیشگام هستند و نوید بخش حضور بانوان وزیر در دولت قالیباف خواهد بود.

بر اساس سیاست ستاد قالیباف، در استانها، شهرستانها و بخش ها هر بانویی که ظرفیت و توانمندی اداره امور ستاد را دارد باید به وی واگذار شود که شهرستان قائم‌شهر پیشگام در این امر شد.

عضویت در خبرنامه

سرتیتر اخبار